Jednym z czynników, które wpływają na rosnącą popularność izolacji natryskowych, wykonywanych przy użyciu pianki poliuretanowej PUR, jest niewątpliwie łatwość w jej użyciu, zwłaszcza w porównaniu do alternatywnych sposobów termoizolacji. Nie oznacza to jednak, że ocieplanie poddasza pianką w każdym przypadku wykonane zostanie w sposób prawidłowy, gwarantujący deklarowane przez producenta materiałów właściwości izolacyjne. W istocie, pomimo ogólnej łatwości wykonywania ociepleń przy użyciu tego materiału, mogą pojawić się dodatkowe komplikacje, których uniknąć można stosując się do kilku podstawowych rad i zaleceń. Niektóre z nich przedstawione zostaną poniżej, wraz z odpowiednim komentarzem.

Piankę poliuretanową nanosić można na różnego rodzaju powierzchnie, w tym w szczególności na blachę, dachówkę, deskowanie, płyty drewnopochodne, styropian, papę, a także czystą stal. Co do zasady, nie jest konieczne szczególne przygotowywanie nawierzchni przed naniesieniem na nią warstwy pianki. Warto jednakże zadbać, by w należyty sposób zabezpieczyć wszystkie te elementy i powierzchnie, które będą narażone podczas aplikacji na przypadkowe zabrudzenie.  Należy mieć na uwadze, że natryśnięta pianka w sposób momentalny zwiększa swoją objętość, pęcznieje oraz utwardza się przylegając ściśle do podłoża, a co za tym idzie – utrudnionym może być jej późniejsze usunięcie z niepożądanych miejsc. W celu odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni i elementów sąsiadujących z powierzchnią pokrywaną pianką, najlepiej użyć tradycyjnej grubej folii malarskiej.

Piankę poliuretanową należy nakładać warstwowo, pomiędzy elementy konstrukcji szkieletowej. W taki sposób zapewnia się właściwe uszczelnienie wszystkich elementów, a także wzmacnia sztywność konstrukcji szkieletowej i wygłusza pomieszczenie. Zalecane jest przy tym rozpoczynanie ocieplania poddasza pianką od podłogi w kierunku sufitu, dzięki czemu nie trzeba się martwić możliwością opadnięcia pianki lub zsunięcia się jej przed nabraniem przez nią pełnej objętości oraz utwardzeniem do powierzchni podłoża. Do aplikacji pianki potrzebujemy natomiast specjalnie do tego przeznaczone urządzenia. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, oferowanych przez różnych dystrybutorów. Poszczególne produkty w sposób znaczny różnią się ceną, a także właściwościami związanymi z aplikowaniem pianki, dlatego też warto zapoznać się ze szczegółowymi ich specyfikacjami. Wybór odpowiednich urządzeń natryskowych (lub też całych systemów i instalacji natryskowych) zależy bezpośrednio od tego, do jakiego zastosowania mają służyć oraz jak często będziemy chcieli korzystać ze sprzętu.

W każdym wypadku warto jednak pamiętać, że od prawidłowego sposobu ocieplania poddasza pianką zależeć będą przejawiane przez nią właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Jeżeli zatem do tej pory nigdy nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju pracami budowlanymi, powinniśmy się zastanowić, czy wydatków związanych z zakupem sprzętu, a także ryzyka związanego z potencjalnie wadliwą aplikacją pianki, nie lepiej będzie uniknąć korzystając z usług jednego z przedsiębiorców, profesjonalnie zajmującego się izolacjami natryskowymi.